WordPress 的備份外掛

Wordpress的外掛來來去去很多,有的可能一年以上沒更新,有的持續在更新,很難說現在用的好的未必可以一直都用下去,也或許之後會有更好的外掛出來。畢竟備份外掛有個問題就是備份整個網站的時候,網站系統資源會吃緊,或者檔案越來越大時,處理備份占用時間拉長,或是整個網站當掉進不去,有這些外掛也沒用等等~外掛順序依照人數使用多少排列,還有數據庫和網站的備份都是有風險的,不能萬無一失,有時土法煉鋼的是費時方法也不失為一種方式,像我自己是沒有裝任何一個備份外掛,只是到虛擬主機的後台,定時下載備份資料庫還有網站壓縮備份。

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix style-box badge-hot

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix style-box color-color1 badge-new

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix style-box color-transparent badge-free

Bottom B

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Module Class Suffix style-box color-color2 badge-top